قوانین و مقررات سایت

لطفا نکات زیر را به دقت مطالعه فرمایید.

لطفاً در هنگام انتخاب صندلی و خرید بلیط دقت فرمایید. امکان مرجوع کردن بلیط یا جابجایی صندلی بعد از صدور بلیط وجود ندارد.

مشخصات ثبت شده روی بلیط و تطابق آنها با مشخصات درج شده در پاسپورت ملاک ورود به سالن میباشد. با توجه به اینکه امکان ویرایش مشخصات بعد از ثبت در سایت وجود ندارد، لطفاً در هنگام ثبت اطلاعات کاملاً دقت فرمایید و مشخصات را دقیق و منطبق با پاسپورت وارد سایت نمایید.

لطفاً در روز برنامه 2 ساعت قبل از شروع کنسرت با در دست داشتن نسخه چاپ شده بلیط و اصل پاسپورت خریدار بلیط در محل سالن حضور داشته باشید.

تنها کسی که نام او به عنوان خریدار روی بلیط ثبت شده با در دست داشتن اصل پاسپورت و بلیطهای پرینت شده، تعیین کننده افرادی خواهد بود که مجاز به ورود به سالن میباشند.

با هر بلیط تنها یک بار و امکان ورود یک نفر به سالن وجود خواهد داشت.

مسئولیت حفظ و نگهداری بلیط با خود شماست. لطفا تا زمان ورود به سالن از ارائه این بلیط به افراد دیگر خودداری نمایید. در صورت هرگونه سوء استفاده از بلیط مسئولیت آن به عهده خود شما میباشد.

لطفا بلیط خود را تا انتهای برنامه نزد خود نگه دارید. در صورت مراجعه مسئولین سالن ارائه بلیط مطابق با صندلی محل استقرار الزامی است.

همراه داشتن هرگونه خوراکی و نوشیدنی و حمل آن به داخل سالن ممنوع میباشد. (خوراکی و نوشیدنی داخل سالن جهت خرید موجود است)

لطفا پس از ورود به سالن با مسئولین انتظامات سالن همکاری کامل را داشته باشید.

جهت رعایت حقوق دیگر عزیزان لطفا فقط روی صندلی خود و مطابق با شماره ثبت شده روی بلیط بنشینید.

ایستادن و تردد در راهروها، پله ها و مسیرهای تردد اکیداً ممنوع است.

کلیه موارد فوق تنها به دلیل حفظ احترام و شان شما عزیزان بوده بوده و هدف ما تنها تجربه یک شب به یاد ماندنی و لذتبخش برای شما عزیزان میباشد. لذا در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق مسئولین سالن و مامورین انتظامات شخص متخلف را به بیرون از سالن هدایت خواهند نمود و متاسفانه از بقیه کنسرت محروم خواهد شد.